Nov 8 2010 13:39  (btyumnev@gmail.com-195.151.191.205)
Jan 16 2010 1:21  (-77.186.16.18)
Feb 17 2007 23:24  (-71.112.110.138)
Sep 8 2004 0:40  (-134.134.136.1)
Sep 8 2004 0:38  (-134.134.136.1)